מחלקת גזברות אחראית על התפקוד השוטף של המועצה מבחינה כלכלית, תוך ניהול מאוזן של תקציב המועצה.

גזבר : ינון שב ציון                                                מזכירת גזבר: נעמה מרגלית
מייל: gizbar@bet-el.muni.il                                    מייל: mazrechesh@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700505                                                 טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700505                                               פקס: 1532-9700543

תקציבאית:מרים זקס                                        הנהלת חשבונות וספקים: טוביה אנסבכר
מייל: taktziv@bet-el.muni.il                                    מייל:tuviaa@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700541                                                   טלפון: 02-9700509
פקס: 1532-9700541                                                פקס: 1532-9700509

הצטרפות לספר ספקים
כל המעוניין להצטרף לספר הספקים של המועצה צריך לשלוח למייל: mazrechesh@bet-el.muni.il
את הפרטים הבאים: שם ספק, כתובת, איש קשר, טלפון, כתובת מייל.
רשימת הספקים הרשומים בספר ספקים של המועצה נון לתאריך 1.1.2022
ספר ספקים- לפרסום