רבנים שמשיבים בנושא טהרת המשפחה.

הרב אריאל בראלי:  052-3121727
תיבה ליד המשרד של הרב במועצה


הרב בניהו שרגא
:  054-5228703
תיבה ירוקה ברחוב ארץ חמדה 1 בבית העליון הכי פינתי.
התיבה ממוקמת משמאל לפתח על המעקה מברזל .


הרב יאיר וסרטיל
:  054-5405611
תיבה בתוך ארון כיבוי אש שבכניסה לבניין, רחוב תורה ועבודה 1
(סמוך לכיכר שעת המינים).

הרב יוסי איתן: 052-8362153
תיבה ליד הבית, הנצי"ב 4


הרב אורן בן דוד
: 050-8822108
תיבה ליד הבית, חזקיה המלך 2


הרב יוסי שריקי
: 058-4997895
תיבה ליד הבית, גינת אגוז 8 א'

תיבה נוספת :מאחורי תיבות הדואר.

בודקות טהרה

אוריאל שרה – 054-5754755

שנרב יעל -054-9060769 (רק סמס)

אביסודריס תחיה – 058-6752202

מינקוב אביגיל – 050-2202509

שרייר יוכבד – 058-7409789