שטר פרוזבול מהרבנות הראשית לישראל –  לשימוש הציבור