הנדסה

פיקוח עירוני רישוי עסקים
הנדסה2020-12-22T11:11:02+02:00

.

תחומי פעילות מחלקת הנדסה:

א.  מהנדס המועצה
ב.  ריכוז מיזמים הנדסיים
ג.  רישוי ופיקוח בנייה

מבני ציבור: קידום תכנון וביצוע מבניי ציבור בהתאם לצרכי הקהילה כגון: מקוואות, ספריה, מוסדות חינוך, בריכת שחיה ושונות.

עבודות פיתוח: קידום תכנון וביצוע מיזמים בתחום הפיתוח הסביבתי כגון: גנים ציבוריים ,שיקום כבישים וצמתים, שבילים ומדרכות, אמצעי בטיחות בדרכים ושצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים). כל אלו בשיתוף עם מחלקת שפ"ע.

רישוי בנייה: בדיקת תכניות בנייה לזו הפרטית ולזו הציבורית. הליך הרישוי מלווה על ידי המחלקה בהתאם לשלבים הבאים:הגשת תכניות, בדיקתן הראשונית, הגשת דרישות המחלקה להשלמה ולשינוי, מעקב השלמת הדרישות, תשלום אגרת הבנייה והפקת ההיתר לבנייה.

הגוף המאשר: הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה של המועצה בה משתתפים חברי המליאה ומהנדס המועצה הממליץ על אישורן.

תכנון: הכנת תכניות למימוש מיזמים לביצוע וכן הכנת תכניות "מגירה " לביצוע עתידי בזמן לא מוגדר בהתאם לצרכי היישוב והקהילה.

מידע לציבור: במחלקת הנדסה אפשר לקבל מידע תכנוני הן לגבי תכניות הנוגעות לכלל הציבור והן לגבי אלו של הבנייה הפרטית כגון: גבולות מגרש, השטח המותר לבנייה, קריטריונים לבנייה, קבלת אישורי בנייה, תעריפי אגרות וקביעת שטח הנכס לצרכי ארנונה (לא לגבי תעריפי הארנונה, תחום זה שייך למחלקת גבייה).

המלצה: חתימת חוזה עם קבלן בנייה, רק לאחר קבלת ההיתר המבוקש.

.

בעלי התפקידים במחלקת הנדסה:

מהנדסת המועצה – אביטל עוז
טלפון: 02-9700514
פקס: 153-2-9700515
דוא"ל: mehandes@bet-el.muni.il
(תיאום פגישה עם המהנדסת – מול המזכירה)

אחראי רישוי ופיקוח – דורון עוז
טלפון: 02-9700554
פקס: 02-9700529
דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

ריכוז פרויקטים – אוריה פריש
טלפון: 02-9700515
פקס: 153-2-9700515
דוא"ל: HANDASA1@BET-EL.MUNI.IL

מזכירות מחלקת הנדסה:
נעמה אנקייר  | טלפון: 02-9665720  |  דוא"ל: mazhandasa@bet-el.muni.il

קבלת קהל

רישוי ופיקוח
בוקר: שני-חמישי בשעות 10:00 – 12:30
אחה"צ: רביעי בשעות 15:00 – 17:00

– מומלץ לתאם מראש.

.

קבצים להורדה:

עבור למעלה