מהנדסת המועצה – אביטל עוז
טלפון: 02-9700514
פקס: 153-2-9700515
דוא"ל: mehandes@bet-el.muni.il
(תיאום פגישה עם המהנדסת – מול המזכירה)

אחראי רישוי ופיקוח – דורון עוז
טלפון: 02-9700554
פקס: 02-9700529
דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

ריכוז פרויקטים – אוריה פריש
טלפון: 02-9700515

פקס: 153-2-9700515
דוא"ל: handasa1@bet-el.muni.il

ריכוז פרויקטים – אריה האופט
טלפון: 02-6706830

פקס: 153-2-9700515
דוא"ל: handasa2@bet-el.muni.il