אחראי רישוי עסקים – דורון עוז
משרד: 02-9700554
פקס: 02-9700529
דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

משרד הפנים
כיבוי אש

קבצים:

טופס בקשה להתחלת עבודה