.​

אביזרים מונעי זרימה חוזרת הם אבזרים לצנרת מים שנועדו להגן על הציבור מפני אפשרות של זיהום מערכת מי השתייה. הם מהווים אמצעי למנוע הרעלה ו/או זיהום המוני של מי השתייה, גם אם במקום מסוים חדר זיהום לצנרת.
השיטות למניעת זרימה חוזרת המורשות ע"י מכון התקנים הישראלי ומשרד הבריאות הן:

  • יצירת מרווח אויר 
  • התקנת אביזר מונע זרימה חוזרת

התקנת האבזרים מונעי הזרימה החוזרת נאכפת במסגרת של תקנות, חוקים, אישורי בנייה ורישיון להפעלת עסק.
אביזר מונע זרימה חוזרת חייב בהתקנה ע"י מתקינים שהוסמכו לכך ע"י משרד הבריאות, וחייב ברישום ובדיווח.

עפ"י הוראת החוק חייב כל בעל מקום שמותקן בעסקו אביזר מונע זרימה חוזרת, לבדוק את האביזר אחת לשנה ע"י בודק מוסמך ולשלוח את העתק תעודת הבדיקה אל רשויות הבריאות המוסמכות.
הזנחה של חובה זו, היא עבירה על החוק ויכולה לגרור, בנוסף להליכים משפטיים, סגירת המקום ע"י רשויות הבריאות!

לשירותך ניתן לראות את רשימת העסקים  הנדרשים בהתקנת מז"ח וכן רשימת מתקיני המזח המוסמכים באתר משרד הבריאות

.

הידעת?
מונעי זרימה חוזרת, כשמם כך הם. הם  מונעים זרימה חוזרת מהמבנה אל הרשת הראשית של אספקת המים. ברגע שמי השתייה עברו את האביזר, הם אינם מסוגלים לחזור עוד אל רשת צינורות האספקה המשותפת לבניינים השכנים. השסתומים נפתחים רק לכיוון אחד וננעלים לכיוון השני – ההפוך. כשזרם המים שואף להפוך את כיוונו מהמבנה בחזרה לכיוון מונה באבזרים כמו מז"ח בעל איזור לחץ מופחת ובחכ"כ – הפעולה נעשית ע"י שני שסתומי אל-חזור המחוברים בטור, בזה אחר זה.