.
המחלקה מהווה יחידת קשר בין אגף ההנדסה הממונה על חוק התכנון והבנייה לבין אגף רישוי עסקים.
המחלקה מופקדת על יישומו של חוק התכנון והבנייה אל מול חוק רישוי עסקים.
 

המחלקה מטפלת בעסקים הטעונים ברשיון עסק

 • עסקים בתחום המזון: מזנונים, בתי קפה, מסעדות, קיוסקים, אולמות שמחה וכד'
 • עסקים המבצעים טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה, טיפולי יופי וקוסמטיקה
 • עסקים בתחום התעשייה והמלאכה: סוגי מפעלים, בתי מלאכה כגון מסגריות, נגריות ומוסכים
 • עסקים נוספים כמו בריכות, מקוואות וכו..
 • אירועים תחת כיפת השמיים
 
הערה: המחלקה מטפלת בכל העסקים הנדרשים ברישיון עסק למעט עסקים שפעילותם אינה כרוכה במבנה פיזי כדוגמת רוכלות והובלה המתבצעת עם רכבים, ללא משרד.
.

פעילות המחלקה

 • מתן מידע מקדמי ליזמים/בעלי עסקים במטרה ליידעם בכל הקשור למבנה עצמו – האם קיימות חריגות בנייה במקום, האם השימוש מתאים לתוכנית המפורטת החלה על המקום  ולהיתר בנייה.
 • עם קבלת התוכניות לרישיון העסק בצירוף הבקשה עורכים ביקור בשטח לבדיקת התאמת התוכנית מול המצב הקיים.
 • בחינת התוכנית לרישיון העסק כוללת:
  • התאמה לתוכנית המפורטת החלה על המקום.
  • התאמה להיתרי הבנייה הקיימים במקום.
 • ליווי היזם/ בעל העסק.
 • המלצה/ דחייה מהיבטי תכנון ובנייה לבקשה לרישיון עסק.
 ..

תהליכי עבודה

עם קבלת בקשה לרישיון עסק ובדיקת תכניות העסק, יוצא מפקח הבנייה לשטח, ומאמת את התוכניות אל מול המצב הקיים בשטח. לאחר בדיקה זו נערכת בדיקת תכנית רישיון העסק עם הממצאים שהתגלו לתוכנית המפורטת החלה על המקום והיתרי בנייה שהוצאו למקום, וע"פ שיקולים אלו מתקבלת החלטה האם להמליץ או לדחות את הבקשה לרישיון עסק.