מהו חוק חופש המידע?
חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק. למידע נוסף על חוק חופש המידע לחצו כאן.

על פי תקנות חוק חופש המידע נדרש המשרד לפרסם דין וחשבון שנתי לציבור.

דין וחשבון שנתי :

מבנה הרשות:
המועצה בנויה ממחלקות שונות הפועלות בתחומים רבים כאשר מטרת כולן היא תפעול וקידום היישוב. ניתן לעיין באתר כדי להכיר את המחלקות השונות ואת תחומי אחריותן.
עץ ארגוני מועצה מקומית בית אל 

יצירת קשר:
ניתן ליצור קשר עם המועצה דרך המוקד ובמייל. בנוסף ניתן להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.

תכניות עבודה:
מדיניות ותוכנית עבודה 2018

תקציבים:
תכנון תקציב 2019

דוחות מבוקרים:
דוח מבוקר 2018: בשנת 2018 הוגשו 5 בקשות למידע, כולן נענו בחיוב.

מאגרי מידע:
ניתן לעיין בארכיון.

קרנות ומלגות:
בשנת 2018 חולקו מלגות מפעל הפיס לסטודנטים בסכום של 10,000 שקלים כאשר המועצה ממנה מחצית מהסכום
.

ממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית בית אל:
איציק כהן
02-6484530
מייל:ozermankal@bet-el.muni.il

טופס מקוון להגשת בקשה למידע:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il

תשלום אגרות:
לכל פנייה לקבלת מידע חובה לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה לזכות חשבון המועצה. פרוט באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999.

זמן הענות:
עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

הגשת ערעור:
אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה.