חינוך

הגיל הרך היחידה לביקור סדיר שירות פסיכולוגי חינוכי – שפ"ח ספריה ביטוח תלמידים הרשמה למוסדות חינוך
חינוך2021-04-29T08:51:52+02:00

שעות קבלת קהל במחלקת חינוך הם:
בימים: א-ה' בין השעות 8:00-13:30

מנהל המחלקה: מנחם לב
טלפון: 02-9700510
כתובת דוא"ל:menacheml@bet-el.muni.il

מזכירה ואחראית מערך הסעות: אסתר עוודי
טלפון: 02-9700512
פקס: 02-6544745
כתובת דוא"ל: hinuch@bet-el.muni.il

רכזת גיל הרך: ליאת טדגי
טלפון: 02-9700513
כתובת דוא"ל: ganim@bet-el.muni.il
(ביום ד' לא נמצאת)

קב"ס בנים: יאיר חרל"פ
טלפון: 02-9700549
כתובת דוא"ל: yairh@bet-el.muni.il

קב"סית בנות: צופיה חדד
טלפון: 02-9700511
כתובת דוא"ל:kabasit@bet-el.muni.il

קב"ט מוסדות חינוך: דוד אביסידריס
טלפון: 02-9700536
מייל:ravshatz@bet-el.muni.il

הנגשת מוסדות חינוך

במקרה של תלמיד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד
הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר ברשות המקומית, עד 15 חודשים לפני המועד לפתיחת שנת הלימודים זאת
על מנת שהרשות/ הבעלות תוכל להיערך בהתאם כדי לבצע את ההנגשה עד לקליטת התלמיד במוסד החינוכי.

סדר הפעולות משלב הבקשה להנגשה ועד לאישור ההרשאה לביצוע:

  1. ריכוז בקשות להנגשה ממוסדות חינוך ופניות של ההורים.
  2. קביעת סיורי שטח עם היועצים לתחילת עבודה או מסירת עבודה.
  3. הכנת דוח מקצועי.
  4. הכנת תיקים והעברתם למשרד החינוך לשם קבלת הרשאה.
  5. קבלת המתקן: כתה אקוסטית, מעלית והתאמות ללקוי ראיה.

חוברת מידע: https://www.betar-illit.muni.il/uploads/n/1605441760.8682.pdf

תשלום לחוג תלמוד תורה
אתר בית ספר בנות
אתר בית ספר בנים
אתר ישיבת בני צבי
אתר ת"ת שער השמיים
עבור למעלה