בבית-אל 17 כיתות גן מתוכם 3 גני חינוך מיוחד ו גן נפרד לבנות בלבד  ובהם  – 430 ילדים, כן ירבו.
מדור גיל-הרך אחראי על הטיפול בגני הילדים שבפיקוח משרד החינוך.
מנהלת הגנים:  ליאת טדגי – טל': 9700513

מספרי הטלפון בגנים:
הגפן: 9973558
ארזים:9971376
הדקל: 9978690
יובל: 5807942
אפיק: 9709836
תאנה, שקד: 9973829
צבעוני: 9973797
חצב, רימון: 9973834
סביון: 9974219
תמר: 9978369
כלנית: 9971516
רקפת: 9973567
נרקיס: 9709267
זית (גן בנות), אלונים: 9978226
מעיין: 9709267