תחומי פעילותה של היחידה לביקור סדיר הם: שיבוץ תלמידים במוסדות מתאימים ומניעת נשירתם, סיוע לתלמידים מתקשים, קשר ושיתוף פעולה עם מוסדות חינוך בבית אל ומחוצה לה, דיווח ממוחשב למשרד החינוך, וכן השבת נושרים למסגרות חינוך והפעלת מועדוניות בית ספריות ומשפחתיות.

אחראיות:


צופיה חדד-
טלפון: 02-9700511
דוא"ל: kabasit@bet-el.muni.il

טליה ניסנוב
טלפון: 02-9700524
דוא"ל: kabas@bet-el.muni.il