תחומי פעילותה של היחידה לביקור סדיר הם: שיבוץ תלמידים במוסדות מתאימים ומניעת נשירתם,סיוע לתלמידים מתקשים, קשר ושיתוף פעולה עם מוסדות חינוך בבית אל ומחוצה לה,דיווח ממוחשב למשרד החינוך, וכן השבת נושרים למסגרות חינוך והפעלת מועדוניות בית ספריות ומשפחתיות.

אחראי:
יאיר חרל"פ
– קב"ס בנים
טלפון: 02-9700549
פקס: 02-9975792

צופיה חדד- קבסי"ת בנות
טלפון: 02-9700511
פקס:  02-9975792