הרשמה לגני ילדים

כיצד נרשמים?

 הדרך הנוחה והיעילה ביותר הינה דרך הקישור לרישום  המופיע באתר במועצה

במידה ואין אפשרות להירשם באופן אינטרנטי, או שעבר מועד ההרשמה, יש להירשם במזכירות חינוך 02-9700512

הרשמה לבתי הספר

כיצד נרשמים?

הדרך הנוחה והיעילה ביותר הינה דרך הקישור המופיע באתר במועצה.

במידה ואין אפשרות להירשם באופן אינטרנטי, ניתן להירשם במזכירות בית הספר בתאום מראש:

ממ"ד בנות 02-9975815

ממ"ד בנים 02-9973320

ת"ת שער השמיים- 02-9975737

***************************************************

להלן קישור להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד