ראש המועצה – שי אלון
טלפון: 02-9700503
פקס: 1532-9700503
כתובת דוא"ל: shaia@bet-el.muni.il

מנהלת הלשכה ויועצת ראש המועצה למעמד האישה- מורן צדוק
טלפון: 02-9700503
פקס: 1532-9700503
כתובת דוא"ל:  morant@bet-el.muni.il

קבלת קהל בלשכה – בתאום מראש בלבד