מנכ"ל המועצה: חיים מרגוליס
כתובת דוא"ל: mankal@bet-el.muni.il

מזכירת מנכ"לית: אילנה שלו
טלפון: 02-9700506
פקס: 1532-9700506
כתובת דוא"ל: elanash@bet-el.muni.il

עוזר מנכ"לית: איציק כהן
טלפון: 02-6484530
כתובת דוא"ל: ozermankal@bet-el.muni.il

מנהלת משאבי אנוש: הדס קליף
טלפון: 02-9700502
פקס: 1532-9700506
כתובת דוא"ל: enosh@bet-el.muni.il

מנהלת רכש ופרוייקטים  – נעמה מרגלית
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543
דוא"ל: mazrechesh@bet-el.muni.il