מנהלת מחלקה: יהודה רוטנברג
טלפון: 02-9700565
מייל: mnoar@bet-el.muni.il

מנהלת תוכנית "עתיד בטוח" – נעמה מושקוביץ
מייל:atidb@bet-el.muni.il