רכזת קליטה בקרוונים: בת-אל וייס-גמזו
טלפון: 02-9700504
דוא"ל: batelw@bet-el.muni.il

מחירי השכירות קראוונים.

שכונה          מלא מחיר    לאחר הנחה*
בן יהודה         1,400 ₪     1200 ₪
תל חיים         1200 ₪        1000 ₪
פסגת יעקב     1200 ₪         1000 ₪
ואדי               1,200 ₪      1000 ₪
קראוון משולש 1,729 ₪      1,210 ₪
*הנחה מתייחסים רק לשוכרים ששני בני הזוג רשומים כתושבי בית אל בתעודת -הזהות.
שירותי משרד הפנים לשינוי כתובת ניתן לקבל במזכירות המועצה.
* בכל שנה מחיר השכירות עולה ב100 ש"ח.

בנוסף לשכר דירה חודשי, יש עוד 2 תשלומים חד פעמיים המשולמים כתנאי לחתימת חוזה לפני הכניסה לקראוון:
1. תשלום פיקדון 1,500 ₪ – שיוחזר בעת עזיבה- בתנאי שלא נגרמו נזקים לקראוון.
2. סיוד 1,500 ₪.

וצ'ק ביטחון על סך 6,000 ₪ (שלא יגבה, וישאר כפיקדון במועצה, שיוחזר בעת עזיבה – בתנאי שלא נגרמו נזקים גדולים לקראוון)

כמו כן חובה לחתום על חוזה שכירות.

הקלק להורדת-

שאלון בקשה למגורים בקארוון