רכזת קליטה בקרוונים: בת-אל וייס-גמזו
טלפון: 02-9700504
דוא"ל: batelw@bet-el.muni.il

מחירי השכירות קראוונים.

שכונה          מלא מחיר    לאחר הנחה*
בן יהודה         1,400 ₪     1200 ₪
תל חיים         1200 ₪       1000 ₪
פסגת יעקב     1200 ₪      1000 ₪
ואדי               1,200 ₪     1000 ₪
קראוון משולש 1,900 ₪     1,500 ₪
*הנחה מתייחסים רק לשוכרים ששני בני הזוג רשומים כתושבי בית אל בתעודת -הזהות. (שירותי משרד הפנים לשינוי כתובת ניתן לקבל במזכירות המועצה)
*החל מהשנה הרביעית, בכל שנה מחיר השכירות עולה ב-100 ש"ח נוספים.

לפני החתימה על החוזה יש לבצע 2 סוגי תשלומים חד פעמיים:     בנוסף לשכר דירה חודשי, יש עוד 2 תשלומים חד פעמיים המשולמים כתנאי לחתימת חוזה לפני הכניסה לקראוון:
1. סיוד– 1,500 ₪. (התשלום מתבצע בכניסה במקום ביציאה).
2. פיקדון – שיוחזר במלואו כאשר יוצאים מהקרוון- בתנאי שלא נגרמו נזקים לקראוון (במקרה של נזג, שווי העלות יקוזז מסכום הפיקדון). הפיקדון מתחלק ל- 2 תשלומים:
תשלום בפועל ע"ס 1,500 ₪
השארת המחאה ע"ס 6,000 ₪
כמו כן חובה לחתום על חוזה שכירות.

להורדת שאלון בקשה למגורים