רכזת קליטה בקרוונים: בת-אל וייס-גמזו
טלפון: 02-9700504
דוא"ל: batelw@bet-el.muni.il

מחירי השכירות קראוונים.
(המחירים לא השתנו מאז 01/04/14)
שכונה          מלא מחיר    לאחר הנחה*
בן יהודה         1,414 ₪     990 ₪
תל חיים          943 ₪        660 ₪
פסגת יעקב     993 ₪         695 ₪
ואדי               1,336 ₪      935 ₪
קראוון משולש 1,729 ₪      1,210 ₪
*הנחה מתייחסים רק לשוכרים ששני בני הזוג רשומים כתושבי בית אל בתעודת -הזהות.
שירותי משרד הפנים לשינוי כתובת ניתן לקבל במזכירות המועצה.

בנוסף לשכר דירה חודשי, יש עוד 2 תשלומים חד פעמיים המשולמים לפני הכניסה לקראוון:
1. פיקדון על סך 1,500 ₪ (שיוחזר בעת עזיבה – בתנאי שלא נגרמו נזקים לקרוון)
2. סיוד 1,500 ₪.

כמו כן חובה לחתום על חוזה שכירות.

הקלק להורדת-

שאלון בקשה למגורים בקארוון