בשעות העבודה ניתן לפנות למחלקה בטלפון 02-9415000/1  או למוקד עירוני 9700555 /02-9978187 מתקבלים גם דיווחים אנונימיים בטלפון או בכתב.

ניתן להוריד טופס דיווח על מצבי סיכון ומצוקה

ולהשיבו באמצעות  פקס 02-9910095 או 153-2-9415001   או דוא"ל ל:   michald@bet-el.muni.il , sarito@bet-el.muni.il