אסנת שמח- עו"ס וותיקים

02-5434351 , Osvatikim@bet-el.muni.il

 

מגיל +62 –  טיפול במצבי קושי מצוקה ומשבר והפעלת מסגרות טיפוליות וחברתיות

  • עזרה ייעוצית וטיפולית לוותיק ובני משפחתו
  • התנדבות שילוב מתנדבים ותיקים בקהילה. בשיתוף עמותת וותיקים וביקורים של שמחה
  • הפעלת מועדון מופת כולל ארוחת צהריים, הסעות ע"פ הצורך, חוגים, סדנאות ופעילות חברתית
  • במבנה מועדון גיל הזהב
  • הפנייה לנופשונים במצב מגבלה רפואית הגעה עצמאית, הנופשון מחוץ לבית אל. באישור פיקוח ובהפניית עו"ס ותיקים לצרף טופס רפואי
  • המלצות לבית משפט למינוי אפוטרופוס במצבים של ירידה קוגניטיבית משמעותית על בני המשפחה לפנות בבקשה לבית משפט לענייני משפחה רחוב בית הדפוס ירושלים.

לצרף טופס:

טופס הסכמה של חסוי לאפוטרופסות
תעודת רופא