יעל יוסף חי- עו"ס 

02-9415006 , yaely@bet-el.muni.il

  • טיפול ביחידים ומשפחות המתמודדים עם התמכרות או שימוש בחומרים ממכרים
  • אבחון התמכרות
  • הערכת רמת השימוש בחומרים ממכרים
  • טיפול פרטני
  • טיפול קבוצתי
  • הדרכת הורים
  • הפנייה למסגרות טיפול וגמילה
  • ייעוץ פרטני לבני זוג ולבני משפחה
  • סדנאות ותמיכה קבוצתית לבני זוג של אנשים המשתמשים בחומרים ממכרים