שם העו"ס:  אפרת אברג'ל

02-9415004 , OSFamily@bet- el.muni.il

 • טיפול ביחידים ומשפחות במצבי קושי מצוקה ומשבר
 • עזרה ייעוצית וטיפולית
 • הכוונה ויעוץ לפרט ולמשפחה
 • טיפול באלימות בין בני זוג
 • ליווי והפנייה למסגרות טיפול
 • במקרי חרום – ביום הפנייה מספר טלפון ארצי חירום משרד הרווחה  118
 • קו פתוח ומרכז סיוע לנשים דתיות (ארצי) – 02-6555744/5.
 • המלצת עו"ס לוועדת הנחות חריגים בארנונה, לאחר פנייה להנחה למחלקת גבייה
  הוועדה מתכנסת 3 פעמים בשנה. מומלץ לפנות בחודש ינואר.

  הקלק כאן להורדת טופס פניה לועדת הנחות בארנונה .