שרית עובדיה –מזכירה

02-9415000 ,  sarito@bet-el.muni.il

 מיכל דנה – מזכירה ועובדת זכאות

02-9415001 , michald@bet-el.muni.il

 

 

בדיקה כלכלית ע"פ הצהרות על הכנסות לצורך מתן סיוע כספי או שווה כסף וקביעת דרגת השתתפות התושב בתשלום על הסיוע

 הסיוע  לפרט ולמשפחה ניתן בהתאם להוראות משרד הרווחה, לבדיקת עו"ס המשפחה, זכאות כלכלית של המשפחה ובכפוף למגבלות תקציב. מרבית השירותים ניתנים תמורת השתתפות עצמית בתשלום, בהתחשב במצבה הכלכלי של המשפחה

יש לצרף

 • 3 תדפיסי חשבון בנק האחרונים
 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • עצמאי- שומת מס אחרונה.
 • אישור על קצבאות
  יתכן ויתבקשו טפסים נוספים על פי הצורך.


מענה לפניות חדשות

צירוף המסמכים הרשומים מטה  יסייעו לזירוז הטיפול בפנייה

 • טופס פניה למחלקה – להורדה הקלק כאן:  פנייה למחלקה ופירוט תהליך קלט    (ניתן גם לקבלו במזכירות המחלקה)
 • צילום ת"ז של 2 בני הזוג + ספח של הילדים
 • הצהרות על הכנסות 
 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • שומה משנה נוכחית
 • גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי
 • מסמכים רפואיים במידה ויש ברקע מחלה, נכות או עיכוב התפתחות.
 • דווח בכתב ממסגרות החינוך כשנושא הפנייה הוא בקשת סיוע לילדים.

טופס פניה והצהרה
טופס ויתור סודיות

מענה בכתב לפניות חדשות עד 14 ימי עבודה מיום קבלת טופס הפניהוועדת ערר

וועדה מחוזית בעניין החלטות המחלקה לשירותים חברתיים.
יש לפנות בכתב לוועדת ערר ע"פ חוק שירותי הסעד תשי"ח לכתובת: רחוב ירמיהו 35 ירושלים

הקלק כאן להורדת טופס הגשת ערר