מאגר יועצים בית אל עדכני ל 8.2020 ניתן לראות בלחיצה על הקובץ – מאגר יועצים בית אל

מנהלת רכש ואחראית פרוייקטים – נעמה מרגלית
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543
דואל:  mazrechesh@bet-el.muni.il