פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    24/2022

שם מכרז:                     אספקה והתקנת אלומיניום בקומת המסחר במבנה המועצה החדש

מחיר מסמכים:               500 ₪

 

סיור קבלנים:                יום רביעי, ו' כסלו תשפ"ג, 30/11/22 בשעה 11:00. הסיור אינו חובה ואינו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                 מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה:      י"ד כסלו תשפ"ג, 8/12/22 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:             עד תאריך י' כסלו תשפ"ג, 4/12/22 בשעה 12:00, במייל בלבד.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

 

ניתן לצפות במכרז כאן: מכרז 24.2022 – אלומיניום מרכז מסחרי במבנה המועצה

 

המועצה המקומית בית אל

מחלקת הנדסה