טופס פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    16/2020

שם מכרז:                     אספקת והתקנת מתקני ומשטחי משחק בפארק קק"ל.

מחיר מסמכים:             500 ₪

תנאי סף:                      למציע אישור (מטעמו או מטעם היצרן) מכון תקנים למתקני המשחק אותם הוא מציע והם בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי לבטיחות מתקני משחק מס'  1498 חלקים 1-7, על המציע לצרף מסמכים                                    המאשרים זאת.

המציע בעל ניסיון מוכח באספקת והתקנת מתקני משחק ו\או משטחי משחק ו\או הצללות, במהלך השנים 2015-2020 (כולל) של לפחות 5 מיזמים נפרדים שההיקף הכספי של כל אחד מהם הוא לפחות 500,000 ₪ לפני מע"מ.

תנאים אלו הינם תנאי סף להשתתפות במכרז

סיור קבלנים:                יום ראשון, י"ג תמוז תש"פ, 5/7/20 בשעה 12:00.

הסיור הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                 מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה:      כ"ג תמוז תש"פ, 14/7/20 עד השעה 13:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:             עד תאריך כ' תמוז תש"פ, 12/7/20 בשעה 17:00, במייל בלבד.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

 

להורדת חוברת מכרז הקלק כאן

להורדת שרטוט הקלק כאן

 

המועצה המקומית בית אל

מחלקת הנדסה