שלום
להלן קישור להרשמה לממ"ד בנים וממ"ד בנות לשנת הלימודים תשפ"ד:  להרשמה