מה עוזר לכם להצליח?

לפניך שאלון סקר קצר שמטרתו לאתר חוזקות שהתגלו בך בתקופת משבר הקורונה.

מילוי הסקר יסייע לנו לשמר ולפתח את החוזקות שהתגלו לטובת הפרט והקהילה בכלל.

יחד ניצור קהילה חזקה ותומכת!

תודה על שיתוף הפעולה.

מחלקת מניעה ושפ"ח בית אל

סקר איתור חוזקות בקהילה