קובץ להורדה: עברות קנס

הודעות המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) התשע"ה 2010