שלום רב,

את ההנחיות החדשות ניתן לראות בקישורים מטה:

1.קובץ התקנות-ללבישת מסכות –

https://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2020/04/קובץ-התקנות-ללבישת-מסכות.pdf

2.רשימת ענפי מסחר שיכולים לחזור לפעילות –

https://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2020/04/PressReleases_files_רשימת-ענפי-מסחר-שיכולים-לחזור-לפעילות.pdf

3. התו הסגול למקומות העבודה –

https://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2020/04/PressReleases_files_התו-הסגול-למקומות-העבודה-פרסום-באתר.pdf

4.התו הסגול למסחר –

https://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2020/04/PressReleases_files_התו-הסגול-למסחר-פרסום-באתר.pdf

5. הקלות בכפוף למגבלות –

https://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2020/04/הקלות-בכפוף-למגבלות.pdf