מחירים:
עונה מלאה פלוס : 600 ש"ח
חצי עונה – תקופה ראשונה: 300 ש"ח
חצי עונה – תקופה ראשונה: 400 ש"ח