קובץ להורדה: פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994