קובץ להורדה: פרוטוקול 6.2019

 

פרוטוקול- נגיש

פרוטוקול ישיבת מליאה 6.2019 מתאריך 25.6.2019