קובץ להורדה: פרוטוקול 1.2020

 

פרוטוקול נגיש-
פרוטוקול ישיבת מליאה 1.2020 מתאריך 02.01.2020