קובץ להורדה: פרוטוקול 1.2020

 

פרוטוקול- נגיש
פרוטוקול ישיבת מליאה 1.2020 מתאריך 02.01.2020