קובץ להורדה: פרוטוקול 10.2019

 

פרוטוקול- נגיש

פרוטוקול ישיבת מליאה 10.19 מתאריך 25.11.2019