קובץ להורדה: פרוטוקול 4.2020

 

פרוטוקול – נגיש

פרוטוקול ישיבת מליאה 04.2020 מתאריך 24.03.2020