קובץ להורדה: פרוטוקול 5.2020

 

פרוטוקול – נגיש

פרוטוקול ישיבת מליאה 05.2020 מתאריך 21.04.2020