קובץ להורדה: פרוטוקול 7.2019

 

פרוטוקול- נגיש

פרוטוקול ישיבת מליאה 7.2019 – מתאריך 30.7.19