קובץ להורדה: פרוטוקול 8.2019

 

פרוטוקול- נגיש

פרוטוקול ישיבת מליאה 8.2019 מתאריך 2.10.2019