קובץ להורדה: פרוטוקול 9.2019

 

פרוטוקול -נגיש

פרוטוקול מליאה 9.2019 מתאריך 3.11.2019