משרד הפנים
*במועצה ניתן לקבל כמה משירותי משרד הפנים:
*שינויים בנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות (כתובת, שמות הילדים וכד')
*להגיש בקשה לקבלת תעודות (כגון תעודת פטירה ל"ע)
*להגיש בקשה לתמצית מרשם אוכלסין
לפרטים: אילנה 9700506

ביטוח לאומי
שעות קבלת קהל בבית אל:
ימי רביעי 14:00 – 16:00

טלפון ארצי לבירורים:
1-222-6050 או *6050

(בסניף בית אל אין מענה טלפוני)

דואר בית אל

המיקוד עבור תאי הדואר שליד הדואר בית אל: 9063100
המיקוד עבור תאי הדואר שליד מכול ב': 9062800

שעות פתיחה של הדואר ניתן לראות באתר דואר ישראל.