קובץ להורדה: שירותי שמירה – תיקון 1

חוק עזר לבית אל התשע"ב 2011