קובץ להורדה: שירותי שמירה – תיקון 2
חוק עזר לבית אל התשע"ד 2014