קובץ להורדה: שירותי שמירה

חוק עזר לבית אל – התשס"ב 2002