הרשמה לאולפנת בית -אל לתלמידות כיתה ח' העולות לכיתה ט'