תשלום שובר ארנונה/מים
תשלומי ידיעון
תשלומים עבור כניסת פועלים
תשלומי וטרינר
תשלומים לספריה
תשלום לדלת פתוחה
תשלומים- שפ"ח
תרומות לנח"ל
דמי רישום קרואן
פקדון לקרוואן
תשלום השאלת ספרים
תשלום עבור בדיקות קרונה