תושבים יקרים

למרות שלא התקבלה התרעה ספציפית על בית אל אנו מרעננים את הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.

  • בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב מוגן, דהיינו מבנה עם מינימום חלונות לכיוון רשות הרבים ולשבת מתחת לקו גובה החלונות.
  • מבנים מעל 3 קומות יש להיכנס לחדר מדרגות.
  • תושבי קראוונים יש לשכב ולהיצמד לריהוט כבד דוגמת מקרר או תנור.
  • הולכי דרך יש לרוץ למבנה קרוב או לשכב בצמוד למחסה דוגמת קיר או סלע גדול וכדומה.
  • נוסעי רכב יש לעצור בשוליים לכבות רכב ולהפעיל מהבהבים ולשכב בצידי הדרך ולהגן על הראש.
  • זמן מקסימלי להתארגנות בבית אל למציאת מחסה עד 90 שניות.

לפירוט כיצד יש לנהוג במצבי חירום:
https://drive.google.com/file/d/1BO0BvAN-xMUqvfJRvJpbiXWlK5D4FEhx/view?usp=sharing