יש להקליק על החלק עליו רוצים לעשות הגהה

אלפון תושבים

אלפון עסקים חלק א'

אלפון עסקים חלק ב

תיקונים, הערות והארות ניתן לשלוח לדוא"ל: elanash@bet-el.muni.il