שימו לב עלה תשובות לשאלות הבהרה לקול קורא 16.21 -מיזם רכב שיתופי במועצה המקומית בית אל.

מוזמנים להיכנס למכרז באתר המועצה