naama

בית>נעמה מרגלית

About נעמה מרגלית

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far נעמה מרגלית has created 206 blog entries.

מכרז 05.2021- תכנון, שדרוג, הרחבה, תפעול ואחזקה, מכון לטיהור שפכים, בית אל

שם הרשות :מ.מ בית אל מס' מכרז: 05/2021 שם מכרז: תכנון, שדרוג, הרחבה, תפעול ואחזקה, מכון לטיהור שפכים, בית אל מחיר מסמכים: 1000 ש"ח סיווג קבלנים: רשאים להשתתף במכרז אך [...]

מכרז 05.2021- תכנון, שדרוג, הרחבה, תפעול ואחזקה, מכון לטיהור שפכים, בית אל2021-06-06T08:57:40+02:00

הנגשת מוסדות חינוך

הנגשת מוסדות חינוך במקרה של תלמיד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר [...]

הנגשת מוסדות חינוך2021-04-29T08:49:13+02:00
עבור למעלה