naama

בית>נעמה מרגלית

About נעמה מרגלית

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far נעמה מרגלית has created 205 blog entries.

מכרז 4.2021- אספקה והתקנת חדרי טרנספורמציה

שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    04/2021 שם מכרז:                     תכנון ביצוע – אספקה והתקנה שני חדרי טרפו. מחיר מסמכים:             500 ₪ סיווג קבלנים:               אישור בר תוקף לפי חוק רישום [...]

מכרז 4.2021- אספקה והתקנת חדרי טרנספורמציה2021-05-13T14:06:39+02:00

הנגשת מוסדות חינוך

הנגשת מוסדות חינוך במקרה של תלמיד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר [...]

הנגשת מוסדות חינוך2021-04-29T08:49:13+02:00
עבור למעלה