naama

בית>נעמה מרגלית

About נעמה מרגלית

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far נעמה מרגלית has created 211 blog entries.

מכרז 6.2021- בניית תלמוד תורה

שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    6/2021 שם מכרז:                     בניית תלמוד תורה. מחיר מסמכים:             1,000 ₪ סיווג קבלנים:               אישור בר תוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט [...]

מכרז 6.2021- בניית תלמוד תורה2021-08-01T14:46:57+02:00
עבור למעלה