דבר ראש המועצה – פרשת בראשית

תושבים יקרים, שלום. בנייה בשעה טובה ומוצלחת, בסייעתא דשמיא ולאחר מאמצים רבים אושרה השבוע באופן סופי התוכנית לבניית 350 יח"ד במסגרת ישיבת ועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי שהתכנסה לאחר [...]